Moodle

You are not logged in. (Login)

Skip Main Menu

Main Menu

Skip Course categories

NUOTOLINIŲ KURSŲ ORGANIZAVIMUI SKIRTA INFORMACIJA

 • VLVK NUOTOLINĖS STUDIJOS file
 • Dėmesio!

  Lietuvos verslo kolegija visada laukia studentų pageidaujančių studijuoti Įstaigų ir įmonių administravimo bei verslo procesų vadyba studijų programas nuotoliniu būdu. Mokantis tokiu būdu visa medžiaga ir dėstytojų konsultacijos pateikiamos per nuotolį. Maloniai kviečiame registruotis. Įgyk specialybę nuotoliniu būdu!

  Detalesnė informacija mokslas@ltvk.lt arba telefonu +370 46 31 13 98. • Mieli studentai,

  Tam, kad nuotolinėje mokymosi sistemoje darbas vyktų sklandžiai, rekomenduojame studijuojant medžiagą ir laikant testus:
  a) naudotis stacionariu ar nešiojamu kompiuteriu su pelyte (planšetiniai kompiuteriai netinka);
  b) naudotis naujausiomis Firefox internetinių naršyklių versijomis.
  Nuotoliniams studentams taip pat būtina turėti atskirą (o ne integruotą kompiuteryje) mikrofoną ir video kamerą. Šias priemones (ypač mikrofonas) naudojamas konsultacijoms SKYPE.

  Nuotolinių studijų koordinatorė

 • Mieli dėstytojai,

  Norint talpinti mokomąją medžiagą virtualioje mokymo aplinkoje vma.vlvk.lt prašome parašyti elektroninį laišką nuotolinių studijų kuratorei elektroniniu paštu vma.vlvk@gmail.com. Elektroniniame laiške būtina nurodyti:
  - dalyko pavadinimą;
  - studijų programą, kurios studentams dalykas bus dėstomas;
  - dalyką studijuojančių studentų studijų formą.
  Ši informacija bus naudojama tam, kad sukurti tuščią kursą VMA aplinkoje. Vėliau jau galima talpinti mokymo medžiagą, parengtą pagal kolegijos reikalavimus. Tad r
  engiant nuotolinius kursus, ar kursus dėstomus dalinai nuotoliniu būdu, prašome laikytis VLVK nuotolinių kursų rengimo apraše nurodytos tvarkos. Pradžiai patariama parengti kelių temų mokomąją medžiagą (Word  ir PPT formatais)  ir tuomet kreiptis į nuotolinių studijų koordinatorę dėl konsultacijų kaip talpinti medžiagą į aplinką.

  Be nuotolinių studijų koordinatorės aprobacijos, kursai negali būti laikomi tinkamais juos dėstyti nuotoliniu būdu.


  Esminiai reikalavimai, kurių prašoma laikyti rengiant kursus:

  - kurso medžiagą būtina suskaidyti į nedideles dalis bei parengti taip, kaip ji būtų maksimaliai suprantama studentui (mažiau teksto, daugiau lentelių, schemų, video įrašų ir pan.);
  - mokomosios medžiagos apipavidalinimui siūloma naudotis mokomosios medžiagos šablonu;
  - temos pradžioje būtina nurodyti kurso tikslus ir uždavinius;
  - po vienos ar kelių temų būtina įkelti savikontrolės klausimus/užduotis su atsakymais/teisingu užduoties sprendimo variantu;
  - kurso pradžioje būtina nurodyti dėstytojo kontaktinę informaciją, konsultacijų valandas, atsiskaitymų tvarką, nuobaudas už pavėluotą darbų pristatymą ir nedalyvavimą konsultacijose, akivaizdiniuose ar virtualiuose susitikimuose su dėstytoju; 
  - taip pat siūloma įkelti forumą, kurio pagalba studentai galėtų konsultuotis su dėstytoju ar spręsti iškilusius klausimus su dėstytoju/kolegomis;
  - prie kiekvienos kontrolinės užduoties būtina nurodyti užduočiai keliamus reikalavimus, vertinimo sistemą ir galutinę atsiskaitymo datą;
  - literatūros sąraše siūloma pateikti ne tik pagrindinės ir papildomos literatūros sąrašus, bet ir nuorodas į elektronines knygas ar kitus internetinius šaltinius, kurie gali pagelbėti studentui suvokti pateiktą medžiagą.
  - planuojant konsultacijų laiką Skype ar pokalbių kambaryje reiktų vadovautis šia taisykle: 3 kr. dalykui skiriama 1 konsultacijų valanda per savaitę, 4 kr. ir 5 kr. dalykui - 1.5 val. per savaitę, 6 kr. - 2 val. per savaitę.
 • Mokomosios medžiagos šablonas Word document
 • VLVK nuotolinių kursų organizavimo tvarka PDF document
 • Jei tam tikrą medžiagą talpinate pateikčių formatu, rekomenduotume naudotis VLVK pateikčių šablonu.

 • Nuotolinių kursų medžiagai pateikti siūlomas pateikčių šablonas Powerpoint presentation

Puslapio naujienos

Subject (hidden)
Author (hidden)
  This post cannot be viewed by you, probably because you have not posted in the discussion yet.

Course categories

NUOTOLINĖS STUDIJOS 
 NUOTOLINIŲ STUDIJŲ ORGANIZAVIMASThis course allows guest users to enterSummary
 APKLAUSOSThis course allows guest users to enterSummary

ĮSTAIGŲ IR ĮMONIŲ ADMINISTRAVIMAS / VERSLO PROCESŲ VADYBA 
 ANGLŲ KALBA (pažengusiems, dėst. V. Bazarienė)This course requires an enrolment key
 ANGLŲ KALBA (pradedantiems, dėst. V. Bazarienė)This course requires an enrolment key
 ANGLŲ KALBA II (pažengusiems, dėst. V. Bazarienė)This course requires an enrolment key
 ANGLŲ KALBA II (pradedantiems, dėst. V. Bazarienė)This course requires an enrolment key
 AUKŠTOJI MATEMATIKAThis course requires an enrolment keySummary
 BAIGIAMASIS DARBAS (NĮ12-1 gr.)This course requires an enrolment key
 BAIGIAMASIS DARBAS (NĮ12-2 gr.)This course requires an enrolment key
 DARBO SAUGA IR SVEIKATAThis course requires an enrolment keySummary
 DOKUMENTŲ VALDYMASThis course requires an enrolment keySummary
 DOKUMENTŲ VALDYMO KOMPIUTERINĖ PRAKTIKA
 EFEKTYVUS VERSLO PRISTATYMASThis course requires an enrolment keySummary
 FILOSOFIJAThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 GREITOJO SPAUSDINIMO TECHNOLOGIJAThis course requires an enrolment keySummary
 ĮMONIŲ EKONOMIKAThis course requires an enrolment keySummary
 INFORMATIKA I dalisThis course requires an enrolment key
 INFORMATIKA II dalisThis course requires an enrolment key
 KURSINIS DARBAS (NĮ12-2 gr.)This course requires an enrolment key
 KURSINIS DARBAS (NĮ13-1 gr.)
 MAKROEKONOMIKASummary
 MATEMATINĖ STATISTIKAThis course requires an enrolment keySummary
 MIKROEKONOMIKAThis course requires an enrolment keySummary
 ORGANIZACINĖ ELGSENAThis course requires an enrolment keySummary
 PARDAVIMŲ ORGANIZAVIMASThis course requires an enrolment keySummary
 PAŽINTINĖ PRAKTIKAThis course requires an enrolment key
 PERSONALO VADYBAThis course requires an enrolment keySummary
 PSICHOLOGIJAThis course requires an enrolment keySummary
 REKLAMOS PAGRINDAIThis course requires an enrolment keySummary
 RINKODAROS PAGRINDAI (dėst. M. Išoraitė)This course requires an enrolment key
 RINKOS TYRIMAIThis course requires an enrolment key
 SPECIALYBĖS KALBAThis course requires an enrolment keySummary
 Tarptautiniai finansiniai atsiskaitymaiThis course requires an enrolment key
 TARPTAUTINIAI PROTOKOLAIThis course requires an enrolment keySummary
 TEISĖS PAGRINDAIThis course requires an enrolment keySummary
 TIRIAMŲJŲ DARBŲ PAGRINDAIThis course requires an enrolment keySummary
 VADYBOS PAGRINDAI (nuotoliniams)This course requires an enrolment keySummary
 VERSLININKYSTĖThis course requires an enrolment keySummary
 VERSLO TEISĖThis course requires an enrolment keySummary
NEFORMALUS MOKYMAS 
 DEBESŲ TECHNOLOGIJOSThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 FINANSŲ VALDYMASThis course requires an enrolment keySummary
ERASMUS 
 IMAGE OF ORGANIZATIONThis course requires an enrolment key
 BUSINESS PROCESS MANAGEMENTThis course requires an enrolment key
 ENTREPRENEURSHIP 2014 (Autumn semester)This course requires an enrolment key
 IMAGE OF ORGANISATIONThis course requires an enrolment keySummary
 INTERNATIONAL BUSINESSThis course requires an enrolment key
 MARKETING BASICThis course requires an enrolment key
 SOCIAL PSYCHOLOGYThis course requires an enrolment keySummary
MIŠRIOS STUDIJOS 
 AuditasThis course requires an enrolment keySummary
 Business English Module 1Summary
 Business English Module 2 This course requires an enrolment keySummary
 Business English Module 3 This course requires an enrolment keySummary
 Diskrečioji matematikaThis course requires an enrolment keySummary
 Duomenų bazės (dėst. doc. dr. I. Borisenko)This course requires an enrolment keySummary
 English for Computer Users 1This course requires an enrolment keySummary
 English for Computer Users 2This course requires an enrolment keySummary
 Informacinės technologijos (nuolatinės studijos, I. Rupšienės kursas)This course requires an enrolment key
 Informatika (ĮĮ14, EI14, BI14, BI13, E12 I. Rupšienės kursas)This course requires an enrolment key
 Informatika (PI14, VI14, RI14, TII14, Tiš14, SVI14, I. Rupšienės kursas)This course requires an enrolment key
 Kalbos kultūraThis course requires an enrolment keySummary
 Kompiuterinė grafika (dėst. D. Jackūnė) (ištęstinėms)This course requires an enrolment keySummary
 Kompiuterinė grafika (dėst. D. Jackūnė) (nuolatinėms)This course requires an enrolment keySummary
 Kompiuterinė statistikaThis course requires an enrolment keySummary
 Kompiuterinio tinklo eksploatacija (dėst. L. Kaklauskas)This course requires an enrolment keySummary
 Komunikacijos pagrindaiThis course requires an enrolment keySummary
 Kursinis darbas (PLV-13Vilnius)Summary
 KURSŲ KŪRIMASThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Lietuvos politinė sistema (ištęst.)This course requires an enrolment keySummary
 Logistika
 Macroeconomics (L.Žarnauskaitės kursas)This course requires an enrolment key
 Maisto prekės
 MicroeconomicsThis course requires an enrolment keySummary
 MicroeconomicsThis course requires an enrolment key
 Mikro/makroekonomika (dėst. M. Išoraitė)This course requires an enrolment keySummary
 Mokomoji praktika (ištęst.) (dėst. D. Jackūnė)This course requires an enrolment keySummary
 Mokomoji praktika (nuolatinės) (dėst. D. Jackūnė)This course requires an enrolment keySummary
 Ne maisto prekių mokslasThis course requires an enrolment keySummary
 Objektinė analizė ir projektavimas su UMLThis course requires an enrolment keySummary
 Objektinis programavimasThis course requires an enrolment key
 Pažintinė programavimo praktika su phpThis course requires an enrolment key
 Prekių kodavimo ir identifikavimo sistemaThis course requires an enrolment keySummary
 Prekybos įmonių įrengimaiThis course requires an enrolment keySummary
 Programavimo pagrindai (L. Ričkutė)This course requires an enrolment keySummary
 Programinių projektų vadyba (dėst. lekt. J. Tekutova)This course requires an enrolment keySummary
 Rinkodaros pagrindai (nuolatinės)This course requires an enrolment keySummary
 Rinkodaros vadybaThis course requires an enrolment key
 Saityno programavimasThis course requires an enrolment key
 Specialiųjų terminalų organizavimas ir darbasThis course requires an enrolment key
 Statinių apdailos medžiagosThis course requires an enrolment keySummary
 Statybinės medžiagosThis course requires an enrolment keySummary
 Statybos investiciniai projektaiThis course requires an enrolment keySummary
 Vadybos pagrindaiThis course requires an enrolment keySummary
 Vartotojų teisių gynimasThis course requires an enrolment keySummary
 VISUOTINĖS KOKYBĖS VADYBAThis course requires an enrolment key

Norintys prisiregistruoti prie Lietuvos verslo kolegijos virtualaus mokymo puslapio, rašykite paštu nuotolines@ltvk.lt nurodydami savo vardą, pavardę, studijuojamos studijų programos pavadinimą, kursą, studijų formą (nuolatinė ar ištęstinė) bei fakultetą (Klaipėda, Vilnius, Šiauliai).

Prašymą būtina rašyti iš nuosavo elektroninio pašto.

Atsakymą su prisijungimo vardu ir slaptažodžiu gausite triejų dienų laikotarpyje.

Nuotolinių studijų koordinatorė
Ilona Rupšienė
Skip Online Users

Online Users

(last 25 minutes)
None
Skip Calendar

Calendar

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 Today Friday, 28 October 28 29 30
31